RING OSS

073-906 40 55

ARBETSTID

M–F: 08:00–17:00

HTC-Superfloor Silver
HTC-Superfloor Silver
/
HTC-Superfloor Silver

HTC-SUPERFLOOR SILVER

Silver är det koncept man väljer om man vill erhålla de goda egenskaperna hos ett välslipat golv och en matt yta. Det ger golvet en oöverträffad styrka. Metoden innebär att betonghuden slipas bort och den underliggande, starkare betongen, i form av finmaterial, grus och då det är möjligt ballast, exponeras. Normalt slipas 2 – 3 mm bort av ytan.

P.g.a. betongkonstruktionens beskaffenhet kan den större ballasten exponeras ojämnt i ytan.

Golvet slipas och poleras enligt en väl utarbetad och beprövad metod, med HTC:s maskiner och HTC:s diamantverktyg, samt enligt HTC:s slipguide.

Golvet erhåller en helt slät yta med mycket höga kvaliteter, både funktionellt och estetiskt.

Stengolvspecialisten i Haninge

Search this website